Navigation | Page content | Additional information

Page content

Press Release

26 Mei 2020

De nieuwe datum voor de InnoTrans in april 2021 is positief ontvangen

Het besluit om de InnoTrans van september 2020 te verschuiven naar 27 tot 30 april 2021 kreeg veel steun van de mobiliteitsbranche. Na de kennisgeving over het uitstel tot april 2021 ontving de InnoTrans over de gehele linie een positieve feedback.

“Wij zijn zeer verheugd, dat wij - met deze uiterst complexe en gecompliceerde maatregel - de overgrote meerderheid van de exposanten een geschikt alternatief kunnen bieden,” aldus Matthias Steckmann, Senior Vice President van de Messe Berlin.

 

De nieuwe datum voor de InnoTrans ligt met iets meer dan een half jaar binnen een redelijke termijn na de oorspronkelijk geplande InnoTrans in september 2020 en biedt voldoende planningszekerheid voor exposanten en bezoekers. De daaropvolgende InnoTrans vindt anderhalf jaar later plaats in september 2022 opnieuw op dezelfde datum als voorheen.

 

Al met al is het zeer positief dat het merendeel van de exposanten de nieuwe datum in april 2021 met instemming verwelkomt en de traditionele beurs en marketingplatform na corona als herstart kan beschouwen. Het was van meet af aan duidelijk dat sommige bedrijven in de sector hun deelname als gevolg van de coronacrisis en de gevolgen ervan nog niet van de grond kunnen krijgen. Dat is bijzonder spijtig voor de getroffen bedrijven en we doen alles om hen te ondersteunen waar we kunnen. Het is des te meer verheugend dat het huidige niveau van reserveringen op het niveau van de InnoTrans 2018 ligt. Dit laat duidelijk zien, dat de sector het met elkaar eens is en op volle toeren aan het werk is voor de InnoTrans in april volgend jaar. In het algemeen heeft dit de structurele vraag, die aan het begin van dit jaar nog evident was, doen afnemen, echter zullen we nog steeds het volledige beursterrein in Berlijn benutten. We kijken met name uit naar de lancering van hub27,” zegt Kerstin Schulz, directeur van de InnoTrans.

 

Organisaties zien de nieuwe datum voor de InnoTrans als perspectief

 

De organisaties die deel uitmaken van de InnoTrans ondersteunen de noodzaak van uitstel en geven blijk van een sfeer van optimisme.

De pijnlijke maar de enige juiste beslissing om de InnoTrans uit te stellen geeft een krachtig dubbel signaal. Ten eerste komt de bescherming van de gezondheid op de eerste plaats. En ten tweede creëert deze toonaangevende wereldwijde beurs perspectieven. Want het samen met partners uit de hele wereld realiseren van de Clean Mobility van de toekomst - dat blijft onze opdracht en dat is waar het op de InnoTrans 2021 over zal gaan”, zegt Dr. Ben Möbius, Algemeen Directeur van de Duitse Vereniging van de Spoorwegindustrie (VDB).

Ook de leden van het Duitse Centrale Verband voor Elektrotechniek en Elektronica-industrie, het ZVEI zijn zeer positief: “Het uitstel van de InnoTrans van dit jaar was geen gemakkelijke keuze. De beurs is van groot belang als showcase van nieuwe technologieën en ontwikkelingen. Toch is de beslissing die de Messe Berlin samen met het ZVEI en andere organisaties heeft genomen de juiste. De mensen zelf moeten immers in het middelpunt van elke goede beurs staan - hun gezondheid en hun welzijn. De nieuwe datum van 27 tot 30 april 2021 is een uitstekende keuze en geeft de ledenorganisatie van het ZVEI planningszekerheid. De InnoTrans is als internationaal toonaangevende beurs voor vervoerstechnologie reeds jaren een zeer succesvol evenement en zal zich ongeacht de huidige corona-pandemie in positieve zin verder ontwikkelen. Daar ben ik van overtuigd”, aldus Olaf Zinne, Directeur van het ZVEI-platform Smart Mobility.

De CEO van het Duitse Vervoersforum, DVF, Dr. Heike van Hoorn bevestigt ook de noodzaak van het uitstel en benadrukt de planningszekerheid die dit voor de exposanten oplevert: “Uitstel is geen afstel! Het doet ons plezier dat de Messe Berlin de internationaal toonaangevende vakbeurs voor vervoerstechnologie, de InnoTrans, op een nieuwe datum organiseert. In plaats van dit zo belangrijke evenement voor de spoor-, bus- en openbaar vervoerssector wegens de corona-beperkingen te annuleren, heeft de Messe Berlin een nieuw tijdschema aangekondigd dat loopt van 27 tot 30 april 2021. Dit stelt de exposanten in staat om lange termijnplannen te maken. De DVF ziet nu al uit naar deze datum en zal in april ook aanwezig zijn met dialoogforums.  Voorafgaand hieraan echter zullen wij met de Messe Berlin op 23 en 24 september 2020 de twee geplande evenementen (in de vorm van dialogen) digitaal. presenteren. Zodoende houden we het evenement voor september “warm” voor 2022.”

Ook de voorzitter van de Europese spoorwegindustrie UNIFE, Philipe Citroën juicht de nieuwe datum toe: “Het is betreurenswaardig dat de InnoTrans 2021 wordt uitgesteld, maar het is noodzakelijk voor de openbare veiligheid zolang de COVID-19 crisis voortduurt. De UNIFE verheugt zich erop om onze getalenteerde collega’s uit de gehele spoorwegsector volgend jaar april opnieuw in Berlijn te ontmoeten om het “EU-jaar van de spoorwegen” te bespreken, de Green Deal van de EU te ondersteunen en de resultaten van de meest recente World Rail Market Study te delen. Onze leden zullen ook aanwezig zijn om hun nieuwste innovaties te presenteren die de ruggengraat zullen vormen voor de volgende generatie van duurzame mobiliteit.” 

 

 

Industrie ondersteunt de nieuwe datum voor de InnoTrans

 

“Door de corona-crisis bevinden we ons in een kritieke situatie die voor bedrijven wereldwijd grote uitdagingen met zich meebrengt. De situatie is buitengewoon dynamisch en vereist besluiten die niet altijd eenvoudig zijn echter dringend noodzakelijk. Onze algemene doelstelling is de bescherming van alle medewerkers en ook van onze klanten en partners. Dit kan alleen worden bereikt als we de verspreiding van het virus kunnen indammen en zo de dynamiek van de pandemie vertragen. Vanuit ons perspectief was daarom het uitstel van de InnoTrans de enige juiste beslissing”, zegt Voith.

 

Ook het Berlijnse vervoersbedrijf BVG toonde begrip voor het uitstel: “Het is jammer dat de InnoTrans moet worden uitgesteld, maar het is ook begrijpelijk. Als pionier op het gebied van testen van aanvullende mobiliteitsoplossingen is de samenwerking met gelijkgestemden uit de mobiliteitsbranche en de politiek voor ons van groot belang. Wij kijken dan ook uit naar april 2021 en naar nieuwe impulsen op het gebied van Mobility+”, zegt Martell Beck, Hoofd Sales Marketing Digitization BVG.

 

Knorr-Bremse is van mening dat het uitstellen van de InnoTrans tot het voorjaar van 2021 de status van internationaal platform voor mobiliteit waarborgt: “De wereldwijd belangrijkste beurs op het gebied van spoorwegtechnologie, de InnoTrans, met bezoekers uit de hele wereld en het intensieve reizigersverkeer brengt als gevolg van de COVID-19-crisis het risico van overdracht van infecties met zich mee”, aldus Mark Cleobury, lid van de raad van bestuur van Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH. “Teneinde het karakter van de beurs als wereldwijd forum te behouden en deelname mogelijk te maken, zijn wij voorstander van het uitstel tot 2021.”

 

Over de InnoTrans

De InnoTrans is de toonaangevende internationale beurs voor vervoerstechnologie, die iedere twee jaar in Berlijn plaatsvindt. 153.421 bezoekers uit 149 landen verzamelden op het laatste evenement informatie bij 3.062 exposanten uit 61 landen over de innovaties in de wereldwijde spoorwegindustrie. De vijf beurssegmenten van de InnoTrans omvatten Railway Technology, Railway Infrastructure alsmede Public Transport, Interiors en Tunnel Construction. Organisator van de InnoTrans is de Messe Berlin. De 13de InnoTrans vindt op het Berlijnse beursterrein plaats van 22 tot 25 september 2020. Meer informatie vindt u online onder www.innotrans.com.