Navigation | Page content | Additional information

Page content

Press Release

26 Luty 2020 r.

Międzynarodowe wspólne stoiska, jako możliwość prezentacji przyszłych rozwiązań w zakresie innowacyjności i mobilności

Postępy w zakresie digitalizacji, e-mobilności i renesans kolei to tylko niektóre z głównych tematów na targach InnoTrans 2020. Na  powierzchni 9 500 m2 38 wspólnych stoisk z 20 różnych krajów oferuje odwiedzającym kompleksowe spojrzenie na stan techniki w zakresie mobilności. Stoiska wspólne znajdują się między innymi w CityCube, w halach 7.2a, 7.2b, 7.2c, 9,10.2, 11.1, 11.2.oraz w halach 25 i 26. W hali 7.2a-c i 11.2 będą znajdowały się tylko wspólne stoiska. Japońskie stowarzyszenie JORSA prezentuje swoje wspólne stoisko wyłącznie w hali 7.2a.

Niemieckie wspólne stoiska koncentrują się na współpracy międzynarodowej jako motorze innowacji

Stołeczny region Berlin-Brandenburgia na przekraczającej 1 200 m² powierzchni wystawienniczej w hali B w CityCube oferuje licznym wystawcom z tego regionu możliwość przekonania odwiedzających targi InnoTrans specjalistów o swoich możliwościach.

- Stołeczny region będzie prezentował na wspólnym stoisku na targach InnoTrans 2020 około 80 wystawców z Berlina i Brandenburgii. Duże zainteresowanie wskazuje na znaczenie regionu stołecznego jako miejsca lokalizacji technologii transportowych. Stoisko będzie służyło jako wizytówka możliwości i potencjału innowacyjności firm z regionu stołecznego. Zwłaszcza branża kolejowa demonstruje swoje kompetencje w zakresie technologii pojazdów, infrastruktury i eksploatacji kolei, aby zainicjować przyszłościową współpracę w kraju i zagranicą -, mówi Dajana Pefestorff, Kierownik Projektu Handlu Zagranicznego, Serwisu Europejskiego, Rozwoju Gospodarczego Kraju Brandenburgia GmbH.

Również Thomas Horn, Kierownik ds. Rozwoju Gospodarczego Saksonii, zwrócił uwagę na gospodarcze znaczenie targów InnoTrans dla regionu Saksonii: - Saksonia jest jednym z 3 najprężniejszych ośrodków w Niemczech w zakresie technologii pojazdów szynowych - z silnymi przedsiębiorstwami takimi jak Goldschmidt Thermit, Bombardier i RailMaint. Uczestnictwo na targach InnoTrans jest zatem "koniecznością" dla saksońskich przedsiębiorstw techniki kolejowej. Nasze wspólne stoisko firmowe będzie miało silną reprezentację w Berlinie, a dysponujące wyrafinowaną technologią przedsiębiorstwa średniej wielkości mogą pokazać, że są innowacyjnym kręgosłupem branży. - Wspólne stoisko Saksońskiego Towarzystwa Rozwoju Gospodarczego w hali 7.2b, z 29 wystawcami, wykazuje wzrost w porównaniu z liczbą wystawców na targach InnoTrans 2018.

Wspólne stoiska tworzą dobrą podstawę do współdziałania

- Stowarzyszenie Nadzoru Budowy Torów (Überwachungsgemeinschaft Gleisbau e.V.) jest od samego początku obecne na targach InnoTrans na wspólnym stoisku, które w między czasie stało się jednym z miejsc spotkań branżowy na targach. Daje to również mniejszym firmom członkowskim możliwość zaprezentowania się w odpowiednim środowisku. Różnorodne zadania związane z obecnością na targach mogą być rozłożone na większą liczbę uczestników, a współdziałanie polega na czerpaniu z doświadczeń poszczególnych partnerów stoiska. Wspólne stoiska przynoszą również korzyści odwiedzającym - w jednym miejscu mogą oni uzyskać zwięzłe informacje na temat szerokiej gamy produktów i usług -, mówi Bernd Kaiser, Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Überwachungsgemeinschaft Gleisbau e.V., które będzie obecne w hali 25.

Wielka Brytania wbrew Brexitowi jest licznie obecna na targach

Na ponad 600 metrach kwadratowych powierzchni wystawienniczej w halach 2.2, 11.2 i 23 Brytyjskie Stowarzyszenie Kolejowe RIA zaprezentuje trzy wspólne stoiska. Brytyjskie Stowarzyszenie Kolejowe rozszerza tym samym swoją powierzchnię wystawienniczą o ponad 100 metrów kwadratowych w porównaniu z targami InnoTrans 2018.

Przedsiębiorstwa francuskie koncentrują się na zrównoważonej mobilności

W halach 3.2 i 11.2 wspólne stoiska Business France będą koncentrować się na przekształceniach mobilności: - Sektor kolejowy, jak wiemy, jest w trakcie zmian. Ze względu na cyfryzację kolei oraz główne tendencje w zakresie intermodalności i mobilności, podmioty francuskiego sektora kolejowego stawiają innowacyjność w centrum swojej strategii. Dzięki uznanej na całym świecie technologii i wiedzy specjalistycznej, Francja zajmuje drugie miejsce w Europie i trzecie na rynku światowym z obrotami rzędu 4 miliardów euro -, mówi Clémentine Vallet, Kierownik Projektu ds. Działalności Operacyjnej. Vallet podkreśla również znaczenie targów InnoTrans dla branży: - Targi InnoTrans, siła napędowa sektora kolejowego i innowacji w zakresie zrównoważonej mobilności, oferują w ten sposób możliwość zwiększenia atrakcyjności francuskich przedsiębiorstw we wszystkich sieciach międzynarodowych -

Pierwsze wspólne stoisko z Malezji

W hali 11.2. po raz pierwszy ze wspólnym stoiskiem zaprezentuje się Malezja. Dla malezyjskiego Stowarzyszenia Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE), decyzja o wspólnym uczestnictwie na targach InnoTrans była długo oczekiwanym wydarzeniem. - Malezja weźmie po raz pierwszy udział na targach InnoTrans w Berlinie. W tym roku zostanie zaprezentowanych 10 malezyjskich firm z branży kolejowej. Rozwój i wzrost malezyjskiego przemysłu kolejowego w ostatnich latach z pewnością przerosły oczekiwania. Lokalny przemysł kolejowy rozwinął się i osiągnął międzynarodowe standardy i uznanie. Udział Malezji w targach InnoTrans ma na celu pozycjonowanie tego kraju jako wiarygodnego partnera w zakresie inżynierii, zamówień publicznych, budowy i rozruchu (EPCC) dla międzynarodowego producenta sprzętu oryginalnego (OEM). Stowarzyszenie MATRADE opracowało strategię mającą na celu silne pobudzenie krajowego przemysłu kolejowego poprzez zachęcanie przedsiębiorstw do demonstrowania swoich możliwości na prestiżowych międzynarodowych targach, takich jak InnoTrans w Berlinie -, powiedział Badrul Hisham Hilaly, Komisarz ds. Handlu MATRADE Frankfurt.

Aktualne informacje na temat targów InnoTrans są już dostępne na Twitterze oraz na nowej stronie InnoTrans LinkedIn.

O targach InnoTrans

InnoTrans są to międzynarodowe wiodące targi techniki transportu, które odbywają się co dwa lata w Berlinie. 153 421 specjalistów ze 149 krajów  informowało się podczas niedawnej imprezy u 3 062 wystawców z 61 krajów o innowacjach światowego przemysłu kolejowego. Do pięciu segmentów targowych InnoTrans zaliczają się Railway Technology (Technologia Transportu Kolejowego), Railway Infrastructure (Infrastruktura Kolejowa), jak również Public Transport (Komunikacja Publiczna), Interiors (Wyposażenie) oraz Tunnel Construction (Konstrukcja Tuneli). Organizatorem targów InnoTrans jest firma Messe Berlin. 13. targi InnoTrans odbędą się w dniach od 22 do 25 września 2020 r. na berlińskim terenie targowym. Więcej Informacji dostępne jest  na stronie www.innotrans.com.